שינוי זמני קבלת הקהל במשרדי הועדה החל מ 1.12.2018

תאריך: 22/11/2018

קבלת קהל למידע תכנוני, היתרים תכנון ופיקוח בתאום מראש דרך מערכת זימון התורים:

יום שני         10:30 – 8:30

יום שלישי     18:30 – 17:00

יום חמישי     10:30 – 8:30

מענה טלפוני למידע תכנוני, היתרים תכנון ופיקוח :

יום שני         12:30 – 10:30

יום שלישי     17:00 – 16:00

יום חמישי     12:30 – 10:30

קבלת קהל במזכירות הועדה ולצורך קבלת אישורים לטאבו:

יום שני         12:30 – 8:30

יום שלישי     18:30 – 16:00

יום חמישי     12:30 – 8:30