הנחיות בדבר המשך טיפול בתיקים קיימים

תאריך: 22/02/2018

לצורך קבלת הנחיות להמשך טיפול בתיקים קיימים, יש לפנות בימי קבלת הקהל למידענית או לבודקת ההיתרים, או לחלופין להפנות אליהן שאלה במייל המפורסם באתר.

בקשות שהוגשו במצפה אפק במערכת רישוי זמין של מצפה אפק, יש להזין שוב למערכת רישוי זמין של גני תקווה (משלב בדיקת תנאים מקודמים). בעת הזנת הבקשה יש לבחור בתיק המידע: מידע שהוזן מחץ למערכת ולהזין אל המערכת את קובץ htm שהתקבל ממצפה אפק (זה קובץ המידע שבו קישורים לכל המידע שהועבר), אנו נקדם את הבקשה לשלב בו היא היתה במצפה אפק.

 

​​