הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

הליך בנייה

לאחר קבלת היתר בניה, יש צורך בתאום פגישה עם המפקח על הבניה למילוי התנאים לצורך קבלת אישור תחילת עבודה.
חל איסור מוחלט על תחילת עבודה טרם קבלת אישור תחילת עבודה!
לנוחיותכם מצורף מדריך לשלב ביצוע הבנייה .
שלב הביצוע חולק לשלושה תתי שלבים, להלן קישורים למסמכים ולצרופות הנדרשות לכל שלב:     
 - מסמכים וצרופות לשלב א' , בשלב זה יש לפעול על פי נוהל הגשת תכנית ארגון אתר.
 - מסמכים וצרופות לשלב ב'
 - מסמכים וצרופות לשלב ג'

 

  
  
  
  
  
  
תיקיה: בקשות ופטורים
  
18/02/2020 12:491.0
תיקיה: פרסום הקלות
  
18/02/2020 12:541.0
תיקיה: רישוי- ביצוע הבנייה
  
18/02/2020 13:001.0
תיקיה: רישוי- בקשת היתר
  
18/02/2020 13:091.0
תיקיה: רישוי- מידע להיתר
  
18/02/2020 13:071.0


הליך בנייה