הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

הליך בנייה

לאחר קבלת היתר בניה, יש צורך בתאום פגישה עם המפקח על הבניה למילוי התנאים לצורך קבלת אישור תחילת עבודה.
חל איסור מוחלט על תחילת עבודה טרם קבלת אישור תחילת עבודה!
לנוחיותכם מצורף מדריך לשלב ביצוע הבנייה .
שלב הביצוע חולק לשלושה תתי שלבים, להלן קישורים למסמכים ולצרופות הנדרשות לכל שלב:     
 - מסמכים וצרופות לשלב א' , בשלב זה יש לפעול על פי נוהל הגשת תכנית ארגון אתר.
 - מסמכים וצרופות לשלב ב'
 - מסמכים וצרופות לשלב ג'

 

  
  
  
  
  
  
טופס בקשה לפטור ממפה.pdf
  
18/02/2020 13:0473 KB 2.0רישוי- שלב מידע להיתר
נוהל בקשה לפטור מחובת להתקנת ממד חדש.pdf
  
18/02/2020 13:051113 KB 2.0רישוי- שלב היתר הבניה
נוהל בקשה לפטור ממפת מדידה.pdf
  
25/02/2018 11:49111 KB 1.0רישוי- שלב מידע להיתר


הליך בנייה