הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

הליך בנייה

לאחר קבלת היתר בניה, יש צורך בתאום פגישה עם המפקח על הבניה למילוי התנאים לצורך קבלת אישור תחילת עבודה.
חל איסור מוחלט על תחילת עבודה טרם קבלת אישור תחילת עבודה!
לנוחיותכם מצורף מדריך לשלב ביצוע הבנייה .
שלב הביצוע חולק לשלושה תתי שלבים, להלן קישורים למסמכים ולצרופות הנדרשות לכל שלב:     
 - מסמכים וצרופות לשלב א' , בשלב זה יש לפעול על פי נוהל הגשת תכנית ארגון אתר.
 - מסמכים וצרופות לשלב ב'
 - מסמכים וצרופות לשלב ג'

 

  
  
  
  
  
  
הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר לבעלי זכויות במקרקעין לפי 36 ב.pdf
  
23/01/2019 15:58538 KB 1.0הודעה לבעלי זכויות במקרקעין לפי 36
הצהרת מבקש היתר לפי 36 ד.pdf
  
23/01/2019 16:01417 KB 1.0הודעה לבעלי זכויות במקרקעין לפי 36
טופס הסכמת בעלים לביצוע עבודות טעונות היתר בניה לפי 36 א.pdf
  
23/01/2019 15:58380 KB 1.0הודעה לבעלי זכויות במקרקעין לפי 36
נספח מוצגי חובה בבקשה להיתר.pdf
  
18/02/2020 12:57213 KB 2.0רישוי- שלב היתר הבניה
שלב היתר בנייה - ללא הקלות או שימושים חורגים-נגיש.pdf
  
15/04/2018 14:33630 KB 1.0רישוי- שלב היתר הבניה
שלב היתר בנייה - מסלול בדרך מקוצרת.pdf
  
15/04/2018 14:33485 KB 1.0רישוי- שלב היתר הבניה
שלב היתר בנייה - מסלול מלא עם הקלות ופירסום-נגיש.pdf
  
15/04/2018 14:33556 KB 1.0רישוי- שלב היתר הבניה
תצהיר ביצוע פרסום לפי סעיף 149.pdf
  
17/07/2018 08:09379 KB 1.0רישוי- שלב היתר הבניה


הליך בנייה