הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

הליך בנייה

לאחר קבלת היתר בניה, יש צורך בתאום פגישה עם המפקח על הבניה למילוי התנאים לצורך קבלת אישור תחילת עבודה.
חל איסור מוחלט על תחילת עבודה טרם קבלת אישור תחילת עבודה!
לנוחיותכם מצורף מדריך לשלב ביצוע הבנייה .
שלב הביצוע חולק לשלושה תתי שלבים, להלן קישורים למסמכים ולצרופות הנדרשות לכל שלב:     
 - מסמכים וצרופות לשלב א' , בשלב זה יש לפעול על פי נוהל הגשת תכנית ארגון אתר.
 - מסמכים וצרופות לשלב ב'
 - מסמכים וצרופות לשלב ג'

 

  
  
  
  
  
  
00 מדריך מינהל תכנון להגשת בקשה להיתר.pdf
  
18/02/2020 12:573960 KB 2.0רישוי- שלב מידע להיתר
טופס לקבלת מידע על היטל השבחה.pdf
  
16/09/2019 11:41346 KB 1.0רישוי- שלב מידע להיתר
נוהל בקשה לתיק מידע.pdf
  
18/02/2020 13:06327 KB 2.0רישוי- שלב מידע להיתר


הליך בנייה