הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה לתכנון ובניה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

טפסים ונהלים

  
דוח שנתי לפעילות הועדה
מסמכים שלב א
הנחיות מרחביות
תהליך בקשה לתיק מידע
נוהל בקשה לפטור ממפת מדידה
בקשה לפטור ממפה
שלב היתר בנייה - מסלול בדרך מקוצרת
שלב ביצוע הבנייה
נוהל להגשת תכנית ארגון אתר
מסמכים שלב ג
מסמכים שלב ב
נוהל דיוני ועדה-נגיש
קובץ פרטי פיתוח
אוגדן הנחיות לאצירת אשפה
פרט בור חלחול
מדריך מינהל תכנון להגשת בקשה להיתר
טופס בקשה לאישור לטאבו
נוהל בקשה לאישור לטאבו
הנחיות לפרסום הודעה על הקלה
בקשה לפרסום הקלה
הנחיות להגשת בקשה לפטור מהחובה להתקנת מקלט
הצהרת מבקש היתר לפי 36 ד
הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר זכויות במקרקעין
טופס לקבלת מידע על היטל השבחה
שלב היתר בנייה - ללא הקלות או שימושים חורגים-נגיש
שלב היתר בנייה - מסלול מלא עם הקלות ופירסום-נגיש
נספח מוצגי חובה
הנחיות מרחביות_מהדורה 2
מדיניות אכיפת חוק התכנון והבניה- גני תקווה
נוהל צפייה בתיקים ותכניות
1 - 30הבא
טפסים ונהלים