הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה לתכנון ובניה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

טפסים ונהלים

  
דוח שנתי לפעילות הועדה
הנחיות מרחביות
תהליך בקשה לתיק מידע
נוהל בקשה לפטור ממפת מדידה
בקשה לפטור ממפה
שלב היתר בנייה - מסלול בדרך מקוצרת
נוהל להגשת תכנית ארגון אתר
מסמכים שלב ב
נוהל דיוני ועדה-נגיש
קובץ פרטי פיתוח
אוגדן הנחיות לאצירת אשפה
פרט בור חלחול
מדריך מינהל תכנון להגשת בקשה להיתר
טופס בקשה לאישור לטאבו
נוהל בקשה לאישור לטאבו
הנחיות לפרסום הודעה על הקלה
בקשה לפרסום הקלה
הצהרת מבקש היתר לפי 36 ד
טופס לקבלת מידע על היטל השבחה
שלב היתר בנייה - ללא הקלות או שימושים חורגים-נגיש
שלב היתר בנייה - מסלול מלא עם הקלות ופירסום-נגיש
נספח מוצגי חובה
מדיניות אכיפת חוק התכנון והבניה- גני תקווה
נוהל צפייה בתיקים ותכניות
נוהל עצים בוגרים במגרש
צרופה מס 1 - הצהרת מודד - אין עצים בוגרים במגרש
צרופה מס 2 - הצהרת מומחה - כל העצים מתים או פטורים מרישיון
צרופה מס 3 - תצהיר עורך הבקשה והבעלים או יזמים - כל העצים לשימור
צרופה מס 4- צרופות לבקשה למידע תכנוני במקרה בו יש עד 5 עצים בוגרים במגרש
תצהיר ביצוע פרסום לפי סעיף 149
1 - 30הבא
טפסים ונהלים