הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה לתכנון ובניה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

נהלים

  
כווץ טפסים ל : אישור לטאבו ‏(1)
נוהל בקשה לאישור לטאבו
כווץ טפסים ל : הנחיות מרחביות ‏(4)
הנחיות מרחביות
קובץ פרטי פיתוח
אוגדן הנחיות לאצירת אשפה
פרט בור חלחול
כווץ טפסים ל : ועדה מקומית ‏(1)
נוהל דיוני ועדה-נגיש
כווץ טפסים ל : מדיניות בנוגע להתקנת קמין ‏(1)
וועדה מקומית לתכנון ובניה גני תקווה_מסמך מדיניות בנוגע להתקנת קמין על בסיס שריפת עץ
כווץ טפסים ל : מדיניות מתן הקלה  ‏(2)
וועדה מקומית לתכנון ובניה גני תקווה_מסמך מדיניות בנוגע לאישור מתן הקלה לשינוי תכסית
וועדה מקומית לתכנון ובניה גני תקווה_מסמך מדיניות בנוגע לאישור מתן הקלה לתוספת 6 אחוז משטח הבנייה
כווץ טפסים ל : מדיניות פיקוח ‏(1)
מדיניות אכיפת חוק התכנון והבניה- גני תקווה
כווץ טפסים ל : נוהל עצים בוגרים במגרש ‏(5)
נוהל עצים בוגרים במגרש
צרופה מס 1 - הצהרת מודד - אין עצים בוגרים במגרש
צרופה מס 2 - הצהרת מומחה - כל העצים מתים או פטורים מרישיון
צרופה מס 3 - תצהיר עורך הבקשה והבעלים או יזמים - כל העצים לשימור
צרופה מס 4- צרופות לבקשה למידע תכנוני במקרה בו יש עד 5 עצים בוגרים במגרש
כווץ טפסים ל : נוהל צפייה בתיקים ותכניות ‏(1)
נוהל צפייה בתיקים ותכניות
כווץ טפסים ל : רישוי- שלב ביצוע הבניה ‏(2)
נוהל להגשת תכנית ארגון אתר
שלב ביצוע הבנייה
כווץ טפסים ל : רישוי- שלב היתר הבניה ‏(7)
שלב היתר בנייה - מסלול בדרך מקוצרת
הנחיות לפרסום הודעה על הקלה
שלב היתר בנייה - ללא הקלות או שימושים חורגים-נגיש
שלב היתר בנייה - מסלול מלא עם הקלות ופירסום-נגיש
נספח מוצגי חובה
תצהיר ביצוע פרסום לפי סעיף 149
נוהל טיפול בבקשה לפטור מהחובת להתקנת ממד חדש
כווץ טפסים ל : רישוי- שלב מידע להיתר ‏(3)
תהליך בקשה לתיק מידע
נוהל בקשה לפטור ממפת מדידה
מדריך מינהל תכנון להגשת בקשה להיתר

נהלים