הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה לתכנון ובניה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

טפסים

  
כווץ טפסים ל : אישור לטאבו ‏(1)
טופס בקשה לאישור לטאבו
כווץ טפסים ל : הודעה לבעלי זכויות במקרקעין לפי 36 ‏(3)
הצהרת מבקש היתר לפי 36 ד
טופס הסכמת בעלים לביצוע עבודות טעונות היתר בניה לפי 36 א
הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר לבעלי זכויות במקרקעין לפי 36 ב
כווץ טפסים ל : רישוי- שלב ביצוע הבניה ‏(3)
מסמכים שלב ב
מסמכים שלב א
מסמכים שלב ג
כווץ טפסים ל : רישוי- שלב היתר הבניה ‏(1)
בקשה לפרסום הקלה
כווץ טפסים ל : רישוי- שלב מידע להיתר ‏(2)
בקשה לפטור ממפה
טופס לקבלת מידע על היטל השבחה

טפסים