הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

דף ראשי תכנון עיר

מהו תכנון עיר?

 • קביעת מדיניות התכנון במספר רבדים, תוך מתן חוות דעת תכנוניות בהתייחס לתכניות בניין עיר, תכניות מתאר ארציות ומחוזיות, חקיקה חדשה, תקנות חדשות ולמדיניות העירונית.
 • תכנון ברמה המקומית - כולל תכניות אסטרטגיות ומדיניות עירונית, תכנית מתאר עירוניות תכניות מפורטות ועוד. תכנון ברמה המחוזית - כולל את תכניות המתאר המחוזיות והמדיניות המחוזית הנערכות על ידי לשכת התכנון המחוזית (מרכז) של משרד הפנים, וליווי תכניות בתחום התכנון אשר בסמכות מחוזית. תכנון ברמה הארצית - כולל ליווי ובחינה של תכניות המתאר הארציות הנערכות על ידי מינהל התכנון והטמעתן בתכנון המקומי.
 • ביצוע תהליכים סטטוטוריים - תכנון מתארי ומפורט המהווה את הבסיס החוקי לבנייה והתפתחות המועצה. התכנון המתארי והמפורט כולל הכנה וליווי של תכניות מפורטות (תב"ע) בהן נקבעים עקרונות התכנון, ייעודי הקרקע, השימושים, התשתיות, הוראות בינוי ועיצוב ברמת העיר, הרובע העירוני, השכונה, הרחוב והבית. התכנון כולל ייעוד קרקעות למבני ציבור, לשטחים פתוחים, לדרכים, למגורים, לתעסוקה, למסחר ולתשתיות. התוכנית המפורטת קובעת את זכויות הבנייה ואת אופי הפיתוח של המתחמים השונים בעיר.
 • בתחום התב"ע ישנה פעילות בשני מישורים: באחד, ייזום תכנון והכנת תוכניות עבור הוועדה המקומית ומועצת גני תקווה, או ליווי מקצועי של תוכניות  בסמכות מקומית/ בסמכות מחוזית המוגשות על ידי גורמי חוץ, פרטיים , יזמים וכיוצ"ב. זאת תוך ליווי מקצועי, התאמת התכניות לחזון המועצה ולמדיניות הוועדה, והטמעה של חוות דעת מקצועיות. כל התוכניות מובאות לדיון בועדה המקומית לתכנון ובנייה. 

תפקידים מרכזיים

 1. טיפול בתכניות יזומות או פרטיות (תב"ע), החל מקליטתן במערכת, בחינתן וליוויין במוסדות התכנון (וועדה מקומית, וועדה מחוזית, וועדות המועצה הארצית).
 2. טיפול בהתנגדויות ועררים על תכניות.
 3. טיפול בהודעות דבר הכנתן, הפקדתן ואישורן של תוכניות.
 4. טיפול בתכניות בסמכות מקומית, מחוזית.
 5. ליווי ובחינה של תכניות מתאר מחוזיות וארציות והזיקה שלהן לישוב.
 6. ליווי תחום השימור בעיר (סקר השימור העירוני, תכנית המתאר, תכניות מפורטת נקודתיות, פיתוח מדיניות עיצוב אזורים לשימור, היתרי בנייה וייזום שימור מבנים עירוניים). בכך גם ניהול וועדת השימור ברשות.
 7. ניהול התחזוקה ועידכון שוטף של מערכת ייעודי הקרקע וה-GIS.

קישורים:

 • לתכנית אב לניקוז, שנערכה על ידי משרד סירקין בוכנר, לחץ על הקישור הבא (קישור)
 • לפרוגרמה לצרכי ציבור לגושים 6720, 6717, שנערכה על ידי צביקה מינץ, לחץ על הקישור הבא (קישור) (קישור)
 • לתכנית העבודה של אגף הנדסה לשנת 2019, לחץ על הקישור הבא (קישור)
 • לתכניות המבנה לתנועת נוער ואשכול גני ילדים, לחץ על הקישור הבא (קישור)
 •  לרשימת המבנים והאתרים לשימור בגני תקווה לחץ על הקישור הבא (קישור)

  
  
תיקיה: הרובע הצפוני גוש 6716הרובע הצפוני גוש 6716
תיקיה: מבני ציבורמבני ציבור
תיקיה: מתאר כוללניתמתאר כוללנית
תיקיה: שימורשימור
תיקיה: תשתיות וניקוזתשתיות וניקוז
כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית בעיתונים.pdfכתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית בעיתונים
כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית ע''ג שלט.pdfכתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית ע''ג שלט


דף ראשי תכנון עיר