הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

תכנית מתאר כוללנית

תכנית מתאר כוללנית לגני תקווה

לצפייה במסמכי התכנית באתר מנהל התכנון יש ללחוץ על <הקישור>

תכנית המתאר הכוללנית של גני תקווה קובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח שלה לשנים הבאות. התכנית מייעדת שטחים עבור כלל השימושים העתידיים הנדרשים כגון מגורים, תעסוקה, מסחר, תשתיות, תנועה, נוף, קיימות ועוד. עקרונות התכנון משקפים את חזון היישוב שגובש בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית ותושבי המועצה. חזון התכנית כפי שגובש:

"ישוב עירוני קטן ויעיל, נגיש למרחב המטרופוליני, עם מרחב ציבורי פעיל ותוסס, מערכת חינוך איכותית, וסביבת חיים מטופחת וירוקה, המעודד מעורבות קהילתית ושואף לאיזון כלכלי ולשיתוף פעולה אזורי."

התכנית הכוללנית מנחה את התכניות המפורטות שיוכנו מכוחה, ויאפשרו הוצאת היתרי בנייה, והיא עוסקת בנושאים הבאים:

  • הגדרת השלד העירוני, ועקרונות מרכזיים לעיצוב העירוני.
  • הגדרת אוכלוסיית היעד, ופריסת המגורים בין המתחמים.
  • מתן מענה לשירותי הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים, הן ברמה הכמותית והן בפריסה המרחבית.
  • כלכלה מוניציפלית: מתן מענה לצרכי התושבים באזורי תעסוקה ומסחר, וכן למקורות הכנסה לרשות המקומית.
  • תחבורה: שיפור הקשרים התחבורתיים והנגישות לתחבורה הציבורית במערך האזורי. פיתוח שבילי אופניים המקשרים בין חלקי היישוב, ובינו ובין סביבתו.
  • קביעת הנחיות לפיתוח נופי ליצירת מרחב ציבורי מזמין, ושמירה על אופי המקום.

התכנית כוללת מתחם חדש לפיתוח בצפון היישוב, מדרך התקווה עד דרך 471. מתחם זה עתיד לכלול כ 1,200- יחידות דיור, ושטחי תעסוקה ומסחר בהיקף בניה של כ 250,000- מ"ר. במרכז המתחם מתוכננת קריית חינוך שתכלול בית ספר יסודי של 24 כיתות, ובית ספר על יסודי של 60 כיתות, אשר יפצה על חוסר קיים עבור האוכלוסייה הנוכחית. המתחם שטחים פתוחים בהיקף של 51 דונם וביניהם, בלב המתחם החדש ובצמוד לקריית החינוך, יתוכנן שטח ציבורי פתוח גדול, בהיקף של כ 18- דונם (זהה בגודלו ובצורתו לכיכר רבין בתל אביב) שנותן מענה גם לצרכיי התכנסות של כלל הישוב.

בהיבט התחבורתי כוללת התכנית הכוללנית מספר שיפורים תחבורתיים אשר יחברו את גני תקווה לפתח תקווה, וישפרו את הנגישות למערך האזורי: גשר עילי מעל דרך 471 שייצר חיבור ישיר לפתח תקווה ולתחנת המטרו העתידית, ופיתוח דרכי רוחב לכיוון מזרח שיאפשרו גישה למחלף גת רימון) כמו כן מתוכנן מסוף תחבורה אשר ימוקם בסמוך לדרך 471).

  
  
תיקיה: הרובע הצפוני גוש 6716הרובע הצפוני גוש 6716
תיקיה: מבני ציבורמבני ציבור
תיקיה: מתאר כוללניתמתאר כוללנית
תיקיה: שימורשימור
תיקיה: תשתיות וניקוזתשתיות וניקוז
כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית בעיתונים.pdfכתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית בעיתונים
כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית ע''ג שלט.pdfכתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית ע''ג שלט


תכנית מתאר כוללנית