הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

דף ראשי מידע כללי

  
  
נוהל עצים בוגרים במגרש.pdfנוהל עצים בוגרים במגרש
נספח 1 - הצהרת מודד - אין עצים בוגרים במגרש.pdfנספח 1 - הצהרת מודד - אין עצים בוגרים במגרש
נספח 2 - הצהרת מומחה - כל העצים מתים או פטורים מרישיון.pdfנספח 2 - הצהרת מומחה - כל העצים מתים או פטורים מרישיון
נספח 3 - תצהיר עורך הבקשה והבעלים או יזמים - כל העצים לשימור.pdfנספח 3 - תצהיר עורך הבקשה והבעלים או יזמים - כל העצים לשימור
נספח 4 - צרופות לבקשה למידע תכנוני במקרה בו יש עד 5 עצים בוגרים במגרש.pdfנספח 4 - צרופות לבקשה למידע תכנוני במקרה בו יש עד 5 עצים בוגרים במגרש


דף ראשי מידע כללי