הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

דף ראשי מידע תכנוני

כללי

​​המידע המוצג במערכת זו הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין .עיריית חיפה לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בגין הסתמכות על המידע המוצג במערכת. לקבלת מידע מעובד, רשמי ותקף, אנא פנה לגורם המוסמך לכך בעירייה.

קבלת מידע תכנוני

  • המידע המוצג בדף זה מבוסס על נתונים ראשוניים, ללא עיבוד וללא עריכה. לקבלת מידע תכנוני מעודכן, רשמי ותקף יש להגיש בקשה באמצעות הטופס "בקשה לקבלת מידע תכנוני בכתב".

הזמנת מידע תכנוני - online

  •  התשלום יכול להיות מבוצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי למעט דיינרס. יש לעקוב אחר ההוראות ,על פי השלבים המופיעים על גבי המסך. יש למלא הפרטים הנדרשים בכל מקום בו תידרשו לכך. מילוי כל הפרטים באופן מדוייק יאפשר השלמת ההזמנה באופן מהיר וללא תקלות.    
  • על מנת להתחיל בתהליך ההזמנה, יש ללחוץ על כפתור "הזמנת תיק מידע" בצידו הימני של המסך. בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע אותו אנו ממליצים להדפיס לצורך מעקב.

פירוט עלויות האגרהעבור חלקה בודדת בגוש 192 ש"ח.

  • עבור חלקה בודדת בגוש- 192 ש"ח.
  • עבור שתי חלקות באותו גוש- 308 ש"ח.
  • עבור כל חלקה נוספת באותו גוש- 100 ש"ח.

- להנחיות להגשת תיק למידע להיתר - לחץ כאן

  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "מסמכים".


דף ראשי מידע תכנוני