הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

דף מידע תכנוני

הזמנת דף מידע תכנוני​

דף מידע תכנוני (מידע עפ"י סעיף 119א' לחוק) מהווה אסמכתא כתובה מהוועדה על תכניות החלות בקרקע (תכניות מאושרות ותכניות בהליכי אישור והכנה), אך אינו יכול לשמש לצורך הגשת בקשה להיתר.

בעמוד זה תוכלו לבצע הזמנת דף מידע תכנוני ולבצע תשלום אגרת המידע לטיפול בהפקתו.

לביצוע תשלום אגרת מידע

לאתר תשלום אגרת המידע יש להעביר פניה במייל vaada@gantik.org.il  לפניה יש לצרף את:

  • אישור התשלום
  • מיקום הנכס: גוש, חלקה, כתובת
  • פרוט לגבי המידע המבוקש
  • דרכי יצירת קשר להעברת המידע: מס' טלפון, מייל.

הזמנת שומת השבחה:

לצורך קבלת מידע באם קיים חיוב היטל השבחה על הנכס בהתאם לסעיף 119 לחוק התכנון והבניה יש למלא את הטופס (בקישור הבא) לסרוק אותו ולשלוח את הבקשה למייל הבא:  chens@gantik.org.il

הגשת התנגדות לבקשה להיתר :

הגשת התנגדות לבקשה להיתר או לתכנית יש לנסח פניה ולהעבירה אל משרדי הועדה המקומית בדרכים הבאות:

במייל:     vaada@gantik.org.il

מסירה ידנית:  במשרדי הועדה המקומית גני תקווה,  ברח' הגליל 48 גני תקווה, בשעות קבלת קהל.

על התנגדות לבקשה להיתר לכלול את הפרטים הבאים:

1.     פרטי הבקשה להיתר: מס' בקשה , גוש וחלקה, כתובת.
2.     פרטי המתנגד: שם מלא, תעודת זהות, כתובת, פרטי התקשרות (טלפון וכתובת מייל).
*  מכתב התנגדות המוגש באופן מרוכז וקבוצתי על-ידי מספר מתנגדים יכלול את פרטיהם המלאים של כל אחד מהמתנגדים – לרבות תעודת זהות וחתימה.
3.     זיקת המתנגד למקרקעין בצירוף אסמכתאות – לדוגמא: נסח טאבו, הסכם מכר וכדומה.

4.     נימוקים להתנגדות.

על התנגדות לתכנית לכלול את הפרטים הבאים:

1.     פרטי התכנית: מס' התכנית, גוש וחלקה, כתובת.
2.     פרטי המתנגד: שם מלא, תעודת זהות, כתובת, פרטי התקשרות (טלפון וכתובת מייל).
*  מכתב התנגדות המוגש באופן מרוכז וקבוצתי על-ידי מספר מתנגדים יכלול את פרטיהם המלאים של כל אחד מהמתנגדים – לרבות תעודת זהות וחתימה.
3.     זיקת המתנגד למקרקעין.

4.     נימוקים להתנגדות בליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

דף מידע תכנוני