הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

דף ראשי מסמכי מדיניות

מהם מסמכי המדיניות?

​מסמך המדיניות הינו כלי תכנוני שהתפתח בעשור האחרון, ואשר אמור להנחות את שיקול הדעת של מוסדות התכנון בנושאים אשר בהם הוקנה למוסד התכנון שיקול דעת.  האמור נכון, במיוחד בהליכי תכנון אך גם בהליכי רישוי. מסמך מדיניות הוא למעשה הנחיה פנימית, שקובעת פרמטרים להפעלת שיקול הדעת של הרשות. מנהל התכנון מגדיר מסמכים אלה כהנחיות, תכניות אב וכל מסמך הקובע מדיניות תכנון ואינו תכנית סטטוטרית

  
  
מדיניות אישור מתן הקלה לשינוי גובה קומת מרתף.pdfמדיניות אישור מתן הקלה לשינוי גובה קומת מרתף
מדיניות אישור מתן הקלה לשינוי תכסית.pdfמדיניות אישור מתן הקלה לשינוי תכסית
מדיניות אישור מתן הקלה לתוספת 6 אחוז משטח הבנייה.pdfמדיניות אישור מתן הקלה לתוספת 6 אחוז משטח הבנייה
מדיניות אכיפה חוק התכנון והבניה עדכון.pdfמדיניות אכיפה חוק התכנון והבניה עדכון
מדיניות התקנת קמין על בסיס שריפת עץ.pdfמדיניות התקנת קמין על בסיס שריפת עץ
מדיניות פיצול יחד בהתאם לתיקון 117.pdfמדיניות פיצול יחד בהתאם לתיקון 117


דף ראשי מסמכי מדיניות