הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אגף הנדסה גני תקווה - דף הבית
גני תקווה

דף ראשי הנחיות מרחביות

מהן הנחיות מרחביות?

 • חוק התכנון והבניה (תיקון 101) מתיר לוועדה מקומית לקבוע הנחיות מרחביות בתחומה, משני סוגים: הנחיות מרחביות שאותן תקבע הוועדה המקומית, והנחיות מרחביות פרטניות (הנחיות פרטניות) שאותן תקבע רשות הרישוי. כתוצאה מכך- לרשות רישוי אסור להתנות תנאים בהיתר, לרבות תיאום עם מהנדס הוועדה או עם כל גורם אחר.
  • מתי ואיפה קובעים הנחיות פרטניות? הוועדה המקומית, לעת אישור ההנחיות המרחביות הרגילות, רשאית לקבוע לגבי חלק קטן מהמגרשים בעיר שההנחיות הרגילות לא יחולו עליהם, וכי לגביהם תקבענה הנחיות פרטניות ע"י רשות הרישוי.
 • הנחיות מרחביות ופרטניות יעסקו בעיקר בהיבטים של עיצוב, כגון חזותו ומראהו של בנין, השתלבותו בסביבה; בהיבטי פיתוח כגון גובה מפלס הכניסה לבניין (מפלס 00) וחיבור תשתיות; ובנושאים נוספים שייקבע השר. הנחיות המרחביות והפרטניות אינן עוסקות בהיבטים תהליכיים (פרוצדוראליים), כגון קבלת אישור מגורם כלשהו, חובת תיאום, או דרישה להתייעצות עם גורם אחר.
 • ההנחיות המרחביות מוטמעות בתיק המידע להיתר. אם לאחר שנמסר המידע, אך עוד בטרם הגשת הבקשה להיתר, יחול שינוי בהנחיות המרחביות- נוהגים בהתאם להנחיות שהיו בתוקף לעת מתן המידע להיתר. אם מגיש הבקשה ירצה להתאים את בקשתו להנחיות החדשות יותר, הוא רשאי.
 • על בקשה להיתר שהוגשה בלי שנמסר קודם מידע להיתר, גם אם הוגשה בקשה למידע אך המידע לא נמסר במועד, יחולו ההנחיות המרחביות התקפות במועד הגשת הבקשה להיתר.
 • יתרונן הגדול של ההנחיות המרחביות על פני התהליך המקובל כיום, דהיינו קביעות עיצוביות שנקבעות לעת הליך הוצאת ההיתר- הוא בוודאות והשקיפות שהן מייצרות. הן מבטיחות כי עורך הבקשה, בבואו לתכנן את המבנה, יידע מראש מה יידרש ממנו, גם בהיבט העיצובי, ולא ייתקל בדרישות בלתי צפויות. גם היזם יידע זאת עוד לפני שהשקיע בקניית הנכס ובתכנון הארכיטקטוני, ויידעו זאת גם תושבי העיר שההנחיות המרחביות יבטיחו אותם מפני "הפתעות" עיצוביות. להנחיות המרחביות והפרטניות יש גם שני יתרונות בולטים על פני הוראות עיצוביות שנקבעו בתכניות מפורטות (תב"ע):
  • פשטות תהליך קבלתן (החלטת ועדה מקומית, פרסום בעתון ופרסום באינטרנט). יתרון זה מאפשר ליחידת ההנדסה להציע לוועדה הנחיות חדשות, או מעודכנות, בכל פעם שיש בכך צורך (טכנולוגיות חדשות, חומרים חדשים, שינויים בתפישה האסתטית, וכדומה).
  • היכולת לגבש שפה עיצובית כוללת, רחבת יריעה, הניזונה מתפישה עירונית מגובשת, ומותאמת לישוב כולו או לחלקים ממנו, בהתאם להחלטה מושכלת. זאת בשונה מהנחיות עיצוביות בתכנית, המתייחסות רק לקו הכחול של התכנית, ומתאימות לתקופה בה נערכה התכנית ולטעמו האישי של עורך התכנית.
 • ההנחיות המרחביות אינן גוברות על מה שנקבע בתכנית שאושרה כדין (תב"ע). מצד שני- הן בהכרח גוברות על כל החלטה של רשות רישוי. רשות הרישוי איננה רשאית להתיר חריגה, הקלה או להתעלם ממה שנקבע בהנחיות המרחביות.
 • ייתכנו מצבים בהם נקבעו בתכניות תנאים שסותרים את ההנחיות המרחביות, או את העיקרון שעל פיו אין להתנות היתר בהליכים פרוצדוראליים הדרושים לנושאים המרחביים. כך, לדוגמה, הנחיה שקובעת כי תנאי להוצאת היתר בניה בשטח יהיה אישור מהנדס הוועדה לתכנית בינוי; או תיאום עם מהנדס הוועדה. במקרים אלה יש לעשות מאמץ שההנחיות המרחביות יגדירו את הסטנדרטים והקריטריונים הנדרשים. כמובן שיש להימנע מקביעות כה פתוחות בתכניות עתידיות.

 • בעמוד זה ריכזנו עבורכם את ההנחיות המרחביות החלות על מרחב התכנון של גני תקווה.

עדכוני הנחיות מרחביות:

 • בישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2018003 שהתקיימה בתאריך 6.6.2018 אושרו תיקונים להנחיות המרחביות, הודעה בדבר שינוי ההנחיות פורסמה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, בטבלה מטה קישור לקובץ ההנחיות המרחביות מהדורה 2
  
  
אוגדן פרטי פיתוח.pdfאוגדן פרטי פיתוח
הנחיות לתכנון מתקני אצירה ופינוי אשפה אפריל 2020.pdfהנחיות לתכנון מתקני אצירה ופינוי אשפה אפריל 2020
הנחיות לתכנון מתקני אצירה ופינוי גרסה ישנה.pdfהנחיות לתכנון מתקני אצירה ופינוי גרסה ישנה
הנחיות מרחביות מהדורה 2.pdfהנחיות מרחביות מהדורה 2
הנחיות מרחביות עדכניות מהדורה 3.pdfהנחיות מרחביות עדכניות מהדורה 3
פרט בור חלחול.pdfפרט בור חלחול


דף ראשי הנחיות מרחביות